Navigovať do servisuNové Zámky, Dvorská cesta 6/BTelefón+421 903 912 296, +421 948 912 296 E-mailprijemvozidiel@ammservis.sk

Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť AMM Servis, s. r. o. Vás týmto informuje o spracovaní Vami poskytnutých osobných údajov, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR).

2. Správca bude spracovávať tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ

3. Uvedené osobné údaje je nutné spracovať za účelom bežného predaja na predajni a veľkoobchod. Tieto údaje budú spoločnosťou spracovávané po dobu 5 rokov.

4. Udeľuje s vyššie uvedeným spracovaním svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad telefonicky na čísle +421 903 912 296 alebo zaslaním e -mailu na adresu ammservis@gmail.com

5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou, Vaše osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • STK
 • EK

6. Z dôvodov súvisiacich s činnosťou spoločnosti môže vzniknúť potreba Vás kontaktovať, a to za účelom:

 • upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti STK
 • pripomenutie dohodnutého termínu návštevy servisu
 • V takom prípade je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu zo strany Správcu nasledujúce:
 • telefonicky: subjekt Súhlasí s kontaktom
 • prostredníctvom SMS: subjekt Súhlasí s kontaktom
 • e-mailom: subjekt Súhlasí s kontaktom
 • poštou: subjekt Súhlasí s kontaktom

7. Správca dáva Subjektu na vedomie, že podľa GDPR má Subjekt právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje o Subjekte spracováva
 • požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov
 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od Správcu vymazanie týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Kontaktujte nás

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa vyššie uvedených servisných služieb. Ďalšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.